Svatební místa

 

Zámecká kaple sv.Moniky :

V zámecké kapli jsou k dispozici zrestaurované historické varhany, proto doporučujeme plně využít jejich zvuku a zvolit skladby stylové - nejlépe klasickou hudbu. Není to ale podmínka, na varhany je možné zahrát jakoukoliv skladbu, je ale třeba počítat s tím, že nebude znít tak, jak jste zvyklí u originálu :-)

 

Rokokový salónek :

Další obřadní místností na litomyšlském Zámku je Rokokový salónek. Místnost disponuje krásnou akustikou. Hrajeme zde na Digitální Clavinovu (digitální klavír), takže není problém zahrát jakoukoliv skladbu, i moderní skladby znějí velmi pěkně.

 

Zámecký Salet :

V Zámecké zahradě je možné domluvit sňatek také v Zámeckém Saletu (letním zděném altánu). Není příliš prostorný, proto je vhodnější spíše pro menší svatby (do max.počtu 30 osob). V tomto prostoru hrajeme na Digitální Clavinovu.

 

Zámecké zahrady :

Pro Váš svatební obřad si můžete zvolit jakékoliv místo v Zámecké zahradě, kde hrajeme na Digitální klavír.

 

Kostely v Litomyšli a okolí :

Pokud chcete být oddáni církevně, po domluvě s farářem či správcem konkrétního kostela Vám přijedeme zahrát např. do Kostela Povýšení sv.Kříže, Piaristického kostela, Kostelíku na Špitálku i do dalších kostelíků v Litomyšli a okolí...V Piaristickém chrámu Nalezení sv.Kříže na Zámeckém návrší je možné domluvit též civilní obřad.

 

Klášterní zahrady :

Svatební obřad může též proběhnout v nádherných Klášterních zahradách. Zde hrajeme na Elektrický keyboard.

 

Další svatební místa :

Na Váš svatební obřad můžeme přijet prakticky kamkoliv. Jediné, co pro obstarání hudby potřebujeme, je elektrická zásuvka pro zapojení el.klavíru. V případě svatby na odlehlém místě, kde není možnost připojení, nabízíme hudební doprovod ve složení flétna+kytara (zpěv)

Kontakt

Svatební tóny Litomyšl
57001
605945745, 774525958 svatebnitony@seznam.cz